ทรงพระเจริญ

ข้าพระพุทธเจ้า สถานีวิทยุกระจายเสียง เสียงสามยอดจังหวัดเชียงใหม่ FM105.75 MHz

สถานที่ตั้ง เลขที่ 302 หมู่ 8 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทร.053-345216 Fax.053-345217   

ฟังวิทยุออนไลน์ในเครือข่ายเสียงสามยอด