Home  >แผนผังรายการ

แผนผังรายการ

ผังรายการหลักสถานีวิทยุกระจายเสียง "เสียงสามยอด "จังหวัดเชียงใหม่
F.M. 105.75 MHz 
วัน
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์
หมายเหตุ
เวลา
00.00 - 05.00
รายการ เรดิโอ โซไซตี้ "อินฟินิตี้ โต้รุ่ง" โดยทีมงาน บริษัท ทอล์คไทม์ มีเดีย จำกัด
 รายการ เรดิโอ โซไซตี้
 
05.00 - 06.00
รายการ เรดิโอ โซไซตี้  มอนิ่งนิวส์    โดยทีมงาน บริษัท ทอล์คไทม์ มีเดีย จำกัด
รายการ เรดิโอ โซไซตี้
 
06.00 - 06.30
รายการ เฟรน เรดิโอ โซไซตี้ ฟอเอฟเวอร์ โดยทีมงาน ทอล์คไทม์ มีเดีย จำกัด
รายการ เรดิโอ โซไซตี้
 
06.30 - 07.00
รายการ จาก ศผข.ตร.
 
07.00 - 07.30
ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
 
07.30 - 09.00
รายการ วิทยุจราจรเช้านี้ที่เชียงใหม่ โดยทีมงานศูนย์ข่าวสถานีวิทยุเสียงสามยอด ร่วมกับ ศูนย์วิทยุจราจรจังหวัดเชียงใหม่
 
09.00 - 12.00
รายการ เฟรน บาย เรดิโอ ฟิว กู๊ด โดย ดีเจกุ้ง ชวิศา  โดยทีมงาน บริษัท ดนตรีสีสรร
รายการ เฟรน บาย เรดิโอ ฟิว กู๊ด
 
12.00 - 12.30
รายการ ข่าวเที่ยงกับเสียงสามยอด โดยทีมงานศูนย์ข่าวสถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่
 
12.30 - 13.00
รายการ จาก ศผข.ตร.
 
13.00 - 16.00
รายการ Friend by radio society friendly โดย ดีเจ อั๋น ภูธเนศ  โดยทีมงาน บริษัท ดนตรีสีสรร
รายการ Friend by radio society friendly
 
16.00-17.00
รายการ Friend by radio For kids friend for family โดย ดีเจ ไก่ เยาวนา  โดยทีมงาน บริษัท ดนตรีสีสรร
รายการ Friend by radio society friendly
 
17.00 - 17.30
รายการ Friend by radio Traffie Friend โดย ดีเจ ไก่ เยาวนา  โดยทีมงาน บริษัท ดนตรีสีสรร
รายการ Friend by radio society friendly
 
17.30 -18.00
รายการ จาก ศผข.ตร.
 
18.00 - 18.15
รายการ เดินหน้าประเทศไทย
 
18.15 - 19.00
รายการ  ห้องข่าวสามยอด
 
19.00 - 19.30
ถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์
 
19.30 - 20.00
รายการ ลูกทุ่งสามยอด โดยทีมงานศูนย์ข่าวสถานีวิทยุ สสส.เชียงใหม่
 
20.00 - 20.30
รายการ จาก ศผข.ตร.
 
20.30 - 24.00
รายการ Friend by radio society friendly โดย ทีมงาน บริษัท ดนตรีสีสรร
รายการ Smart Get Feel Good