Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

อ่าน 835 ครั้ง


มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และสิ่งอบายมุข

ที่ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรม 9 กรกฎาคม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา บุคลากร และหน่วยงานท้องถิ่น ให้ตระหนักถึงโทษภัยที่เกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และห่วงใยในสุขภาพของตนเอง โดยมีนายชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม และนำนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้กว่า 3,000 คน ประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และสิ่งอบายมุขทุกอย่าง พร้อมทั้งมีการ “เทเหล้า” ทิ้งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ว่าจะ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ และเดินรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ในเขตพื้นที่ชุมชน ขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคนร่วมกัน ลด ละ เลิก การบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และ ร่วมปฏิญาณตนงด ดื่มสุรา ในช่วงเข้าพรรษา การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สถานการณ์การดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง” โดย พ.ต.ท.ปิยะพล ถ้ำวัตร รองผู้กำกับการฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้
ทั้งนี้ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญประจำปีนี้ไว้ว่า ห่างไกลสุรา ประชาเป็นสุข ปลอดภัย พาชาติไทยเจริญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปี เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 9 กรกฎาคม 2560 เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างกระแส รณรงค์ ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษ พิษภัย ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ให้สังคมได้ตระหนักถึงอันตรายของการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?