Home  >  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา 60 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

อ่าน 814 ครั้ง


     เช้าวันนี้ (13 ก.ค.60) เมื่อเวลา 08.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ได้เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อถวายเป็นพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 พรรษา วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ที่วัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีพระราชวิสุทธิญาณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมระลึกถึงพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆ ที่เป็นคุณูปการแก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?