Home  >  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10

อ่าน 931 ครั้ง


     นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมหารือเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีได้ประชุมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา เห็นสมควรงดจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยให้จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เป็นพิธีหรือกิจกรรมการถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ ให้หน่วยงานต่างๆ ไปจัดกิจกรรมที่มีความพร้อมในการดำเนินการพร้อมกันทั้งประเทศ ทุกอำเภอ
จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจัดกิจกรรม ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด โดยมี 5 กิจกรรม คือ 1) เวลา 07.00 น. พิธีทางศาสนา 5 ศาสนา ถวายพระพรชัยมลคลและถวายพระราชกุศล ณ ห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 2) เวลา 09.00 น. กิจกรรมปล่อยปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ อ่างเก็บน้ำแม่หยวก ถนนคันคลองชลประทาน(บริเวณหลังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา) 3) เวลา 09.00 – 15.30 น. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ บริเวณด้านหน้าห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 4) เวลา 09.00 – 15.30 น. การจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ บริเวณโถงด้านหน้าห้องนิทรรศการ 1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา และ 5) เวลา 15.00 น. กิจกรรมปั่นไปปลูก “ตามรอยเส้นทางทรงจักรยานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร” โดยเริ่มปั่นจากศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา คาดว่าจะมีพลังมวลชนกว่า 1 หมื่นคนร่วมในกิจกรรม ระยะทาง 12 กิโลเมตร
     สำหรับกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ ของจังหวัดเชียงใหม่มี 2 จุด คือ จุดแรก คณะผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 500 คัน จะไปปลูกต้นรวงผึ้ง 10 ต้น และต้นราชพฤกษ์ บริเวณรอบหอคำหลวง อีก 1,000 ต้น จุดที่ 2 กลุ่มประชาชนทั่วไป ที่ศูนย์วิจัย สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหี๊ยะ โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์และต้นทองกวาว จำนวน 400 ต้น ตลอดแนวของถนน หลังจากนั้นขบวนจักรยานจะเดินทางกลับมาที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เป็นอันเสร็จพิธี ทั้งนี้ การแต่งกาย ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ให้ใส่เครื่องแบบปฏิบัติราชการสีตามสังกัด(แขนยาว) ประชาชนทั่วไป ให้ใส่ชุดผ้าไทย / ชุดสุภาพ / ชุดพื้นเมือง สีขาวนวล (ประดับเครื่องหมายหรือ สัญลักษณ์ไว้ทุกข์)
     นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้เสนอกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เพิ่มเติม ประกอบด้วย กิจกรรมของโรงเรียนคุณธรรม โดยจะนำแนวคิดที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดนิทรรศการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ และกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯในพื้นที่ทุกอำเภอ จำนวน 86,650 ต้น รวมถึงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และเดินสวนสนามของลูกเสือในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างหาข้อสรุปในเรื่องสถานที่ และเวลาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จังหวัดได้กำหนดมาก่อนหน้านี้
     อย่างไรก็ตาม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เชิญชวนชาวเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 65 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เพื่อแสดงออกถึงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงถึงความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกัน


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?