Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ชมสวนฤดูฝน ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่

อ่าน 1433 ครั้ง


     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาที่สูง (องค์การมหาชน) เชิญเที่ยวชมงาน "ชมสวนฤดูฝน (Rainy season) ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 ชมสวนดอกไม้หลากสีสันประดับประดาไปด้วยดอกปทุมมา 18 สายพันธ์ จำนวนกว่า 100,000 ดอก และร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในอุทยานหลวงราชพฤกา์เพื่อความเป็นสิริมงคล และเดินเที่ยวชมตลาดเกษตรกร เลือกซื้อพืชผัก ผลไม้จากเกษตรกรบนที่สูงโดยตรงทุกวันเสาร์-อาทิตย์ แล้วเจอกันนะครับ


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?