Home  >  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26

อ่าน 872 ครั้ง


     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเครื่องแบบนักเรียน , อุปกรณ์การเรียน และ หนังสือสวดมนต์พระราชทาน ให้แก่นักเรียนที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

     เช้าวันนี้ (20 ก.ค.60) นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน ประกอบด้วย กระเป๋าเรียน 131 ใบ อุปกรณ์การเรียน 822 ชุด ถุงเท้านักเรียน 1,644 คู่ ผ้าขนหนู 822 ผืน และหนังสือสวดมนต์ 900 เล่ม นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีความห่วงใยต่อเด็กนักเรียน และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
     โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้เป็นสถานที่ให้การศึกษาทั้งทางด้านวิชาการ คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็ก เยาวชน ผู้ด้วยโอกาส ให้สามารถพัฒนาตนเองเป็นพลังที่มีคุณค่าสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบัน มี ข้าราชการ พนักงาน ครู จำนวน 91 คน มี นักเรียน 803 คน 


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?