Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่เปิดกาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ ครั้งที่ 2

อ่าน 768 ครั้ง


       เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2560 เวลา 17.00 น. นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผํู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน "กาดนัดเมืองเชียงใหม่สุขใจ@ข่วงสันกำแพง" ครั้งที่ 2 เพื่อยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมของภาคเหนือ สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ โดยเชิญชวนร่วม ช้อป ชิม ชิล แชะ แชร์ ชัวร์ สินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกมากมาย ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายนนี้ ณ ศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?