Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

วิทยุรวมการเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 980 ครั้ง


     ครั้งแรกของวงการวิทยุในจังหวัดเชียงใหม่ที่สถานีวิทยุคลื่นหลัก และคลื่นวิทยุชุมชน WETV LIVE BOX ร่วมถ่ายทอดเสียงและภาพ ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทร์ ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ พระบาทสมาเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

     ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสตร์ และุท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 5 ตลอดจนหวัดหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นกำลังใจให้จิตอาสาประชาสัมพันธ์ที่ร่วมบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ของวิทยุเมืองเชียงใหม่


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?