Home  >  ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ในหลวงรัชการที่ 10 มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่าน 796 ครั้ง


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจให้กับราษฎร

สำหรับ สถานการณ์อุทกภัย ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอจอมทอง อำเภอแม่วาง อำเภอสันป่าตอง อำเภอหางดง และอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อระหว่างวันที่ 10-12 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา เกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่อง มีปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินถล่ม ในพื้นที่ดังกล่าว โดยอำเภอจอมทอง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 6 ตำบล 44 หมู่บ้าน 1,865 ครัวเรือน ,อำเภอแม่วางมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 5 ตำบล 35 หมู่บ้าน 1,106 ครัวเรือน ,อำเภอสันป่าตอง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 4 ตำบล 19 หมู่บ้าน 1,400 ครัวเรือน ,อำเภอดอยหล่อ มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 3 ตำบล 6 หมู่บ้าน 1,101 ครัวเรือน และอำเภอหางดง มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 ตำบล 109 หมู่บ้าน 3,880 ครัวเรือน ซึ่งจากการสำรวจความเสียหายเบื้องต้น มีพื้นที่ประสบภัยรวม 29 ตำบล 213 หมู่บ้าน ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน 9,352 ครัวเรือน โดยมีบ้านเรือน พื้นที่การเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปแล้ว โดยได้นำถุงยังชีพที่ขอรับการสนับสนุนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปมอบช่วยเหลือแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นรวมกว่า 4,000 ชุด


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?