Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมส่งเสริมท่องเที่ยว

อ่าน 800 ครั้ง


จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “Chiang Mai Bike City 2017 ส่งเสริมการท่องเที่ยว ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางตลาดท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จัดกิจกรรม “Chiangmai Bike City 2017 ปั่นด้วยใจไปด้วยกัน BIKE TOGETHER เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มต้นปั่นจักรยานที่บริเวณอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ผ่านวงเวียนด้านหน้า และเข้าเส้นชัย ณ เขื่อนแม่ กวงอุดมธารา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 50 กิโลเมตร และมีนักปั่นจักรยานทั่วประเทศเข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่สวยงาม มีแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศิลปหัตถกรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวเชิงผจญภัยทางธรรมชาติ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ได้รับการนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กระแสความสนใจด้านสุขภาพในระดับนานาชาติส่งเสริมให้ มีผู้สนใจรูปแบบการท่องเที่ยงในเชิงกีฬาและนันทนาการมากยิ่งขึ้น. 


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?