Home  >  ข่าวสารทั่วไป

ข่าวสารทั่วไป

กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , ขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ , สถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ ,สถานีวิทยุเสียงทหารเรือ เชียงใหม่ , สถานีวิทยุกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 , สหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ มช. , WE TV และ LIKE BOX ร่วมกัน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านจราจร ขนส่ง และความปลอดภัย งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

อ่าน 1305 ครั้ง


กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ,  ขนส่ง จังหวัดเชียงใหม่ , กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ , สถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ ,สถานีวิทยุเสียงทหารเรือ เชียงใหม่ , สถานีวิทยุกองทัพบก  กองทัพภาคที่ 3 , สหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด , ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทย์ มช. , WE TV และ LIKE BOX ร่วมกัน เปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านจราจร ขนส่ง และความปลอดภัย  งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

                เมื่อวันที่ 20ตุลาคม 2560 เวลา 09.30 น. พล.ต.ต.สรายุทธ  สงวนโภคัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ , นายชาญชัย  กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ , พ.ต.อ.ฐาปนพงษ์  ชัยรังษี  ผกก.กลุ่มงานจราจร , นายสิงห์คำ  นันติ ประธานสหกรณ์นครลานนาเดินรถจำกัด  เดินทางเปิดศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านจราจร ขนส่ง และความปลอดภัย งานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  ณ สถานีวิทยุเสียงสามยอด จังหวัดเชียงใหม่ 

                โดยศูนย์ดังกล่าว จะเปิดสายโทรศัพท์ หมายเลข 053 – 345 214 , 053-345191-2  รับแจ้ง- รายงานสภาพการจราจร  แจ้งจุดจอดรถขนส่งประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้าร่วมงานพิธีดังกล่าว ด้วยความเรียบร้อย  ปลอดภัย  ทั้งนี้ยังสามารถรับฟังเปิดรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเสียงสามยอด เชียงใหม่ F.M.105.75 MHz ,สถานีวิทยุเสียงทหารเรือ 88.0 MHz , สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เชียงใหม่  F.M.101.5 MHz ,WE TV และสถานีวิทยุชมชนที่ร่วมเป็นจิตอาสาด้านจราจร .


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?