Home  >  ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ชาวเขาเผ่าม้งแม่ริมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่าน 697 ครั้ง


       ชาวเขาเผ่าม้งอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ถวายความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สนามที่ว่าการอำเภอแม่ริม

       นายประจักษ์ ภูมิสิริพัฒนานนท์ รองนายก อบต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยชาวเขาเผ่าม้งและพสกนิกรชาวอำเภอแม่ริม ร่วมพิธีน้อมกระหม่อมถวายความจงรักภักดีและถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้นำเผ่าม้ง 9 คน เป่าแคนม้ง พร้อมถวายความเคารพ และกล่าวแสดงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ชาวเขาเผ่าม้งยังได้ทำพิธีเผ่ากระดาษ ซึ่งเป็นพิธีกรรมความเชื่อของพี่น้องชาวม้งว่า การเผ่ากระดาษเงินกระดาษทองนั้น จะนำให้ผู้ล่วงลับได้ใช้เงินทองในสวรรคาลัย และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด


เรื่องเกี่ยวข้องกัน ที่คุณอาจจะสนใจก็ได้ ?